STRONA CZĘSTOCHOWSKIEGO STOWARZYSZENIA MATEMATYCZNEGO KANGUR

Aktualności


Gratulujemy wszystkim uczestnikom XXV, Jubileuszowej edycji konkursu "Kangur" podjęcia wyzwania polegającego na rozwiązaniu ciekawych problemów matematycznych.
Liczymy, że nadal będziecie rozwijać swoje zdolności i poszerzać zainteresowania.

Serdecznie podziękowania składamy nauczycielom, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie Konkursu, a także tym, którzy pomagali młodym matematykom w przygotowaniu do "Kangura".

Dziękujemy także Rodzicom za pielęgnowanie u swoich dzieci talentu w dziedzinie Królowej Nauk.

Zapraszamy do dalszej współpracy i udziału w kolejenej, XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur".

Zarząd Częstochowskiego
Stowarzyszenia Matematycznego "KANGUR"


22.06.2016 r.

W piątek, 17.06.2016 r. odbyła się uroczystość podsumowania XXV edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "KANGUR" dla uczniów regionu częstochowskiego. Najlepsi uczestnicy konkursu z Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego spotkali się w auli Politechniki Częstochowskiej, gdzie prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Matematycznego "Kangur", pani Bożenna Ujma, oraz Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, wręczyli dyplomy i nagrody laureatom oraz za bardzo dobry wynik. Reportaż z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie Telewizji ORION w Częstochowie.

Tydzień wcześniej, 09.06.2016 r. podobna uroczystość odbyła się dla uczniów powiatu lublinieckiego w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza. Nagrody laureatowi, zdobywcom bardzo dobrego wyniku i uczniom wyróżnionym wręczyły pani Bożenna Ujma oraz Dyrektor Zespołu Szkół, pani Jadwiga Stroniewska. Informację na temat tej gali oraz zdjęcia można znaleźć na stronie szkoły.


11.05.2016 r.

Wyniki konkursu

Informujemy, że wyniki tegorocznej, XXV edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" są już dostępne dla Szkolnych Organizatorów na stronie głównego organizatora w zakładce "Konta szkół".

W zakładce "Nagrody" opublikowana jest lista uczniów, którzy uzyskali tytuł LAUREATA lub WYNIK BARDZO DOBRY, a także progi punktowe dla poszczególnych katgorii.


11.05.2016 r.

Podajemy wykaz uczniów którzy podali złe kody – nie ma takich kodów w naszym rejonie. Bardzo prosimy o weryfikacje tych danych.

Lp

Kod

Kategoria

Nazwisko i imię

1

XTUL

Żaczek

Marzec Karol

2

XATW

Żaczek

Olczak Antoni

3

XUAW

Maluch

Jończyk Lena

4

XPBF

Maluch

Pydziński Krystian

5

XPLS

Maluch

Czajkowska Marta

6

XDAI

Maluch

Hiszpańska Nina

7

XLTI

Beniamin

Pawolka Tomasz

8

XCTG

Kadet

Kowal Kamil

27.11.2015 r.

Harmonogram konkursu KANGUR 2016

TERMIN

WYDARZENIE

01 grudnia 2015 r.

Dostarczenie informacji o konkursie do szkół.

31 stycznia 2016 r.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i opłaty konkursowej od uczestników konkursu.

do 15 marca 2016 r.

Dystrybucja testów i kart odpowiedzi według harmonogramu zamieszczonego (w późniejszym terminie) na stronie www.csmkangur.cba.pl.

17 marca 2016 r.
godzina 09:00

Przeprowadzenie konkursu KANGUR 2016 w szkołach.

17 marca 2016 r.
do godziny 23:59

Zwrot kart odpowiedzi w wyznaczonych punktach lub drogą pocztową - decyduje data stempla pocztowego.

od 12 maja 2016 r.

Zamieszczenie wyników na konkursowym koncie szkoły.

do 24 czerwca 2016 r.

Uroczyste podsumowanie - wręczenie nagród LAUREATOM i za BARDZO DOBRY WYNIK, odbiór pozostałych nagród.

31 sierpnia 2016 r.

Zamknięcie XXV edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur", przesłanie sprawozdania z przebiegu konkursu do TUWiNM w Toruniu (głównego organizatora konkursu w Polsce).


Numer Konta Częstochowskiego Stowarzyszenie Matematycznego "Kangur"

Nazwa banku: PKO BP

Numer konta: 36 1020 1664 0000 3902 0144 8547

Kontakt

Częstochowskie
Stowarzyszenie
Matematyczne
"KANGUR"
skr. pocztowa 328
42-207 Częstochowa


e-mail:

Bożena Ujma (bujma@wp.pl)

Adam Ożarowski (aojarre@wp.pl)


telefon:

Bożena Ujma: 601940422

Adam Ożarowski: 698328729